Terugblik Seminar Draagvlak en Participatie Wind op Land

De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu organiseerden op donderdag 3 november 2016 het seminar ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’. Een leerzame middag, met een mooie opkomst van zo’n 100 deelnemers vanuit verschillende achtergronden. De presentaties zijn onder dit korte verslag te downloaden.

Acceptatie en participatie

De dagvoorzitter van dit seminar Matthijs Nijboer, directeur van de Natuur en Milieufederatie Overijssel, opende de dag met een toelichting op de milieustudie ‘Draagvlak en Participatie’, waar dit seminar onderdeel van vormt. Draagvlak in de maatschappij is onmisbaar voor het tot stand komen van succesvolle windprojecten, de mogelijkheid tot participatie door de omgeving kan hier in grote mate aan bijdragen. Het seminar ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’ heeft als doel om dieper in te gaan op onderwerpen en methoden om acceptatie en participatie te vergroten. Na de opening volgde Vera Pieterman (Ministerie van Economische Zaken) met een verhaal waarin zij de grote opgave waar Nederland voor staat benadrukt, voor wat betreft duurzame energievoorziening. En de belangrijke rol van goed omgevingsmanagement hierin.

Praktijkvoorbeelden

Ieke Benschop, Natuur en Milieufederaties Utrecht, lichtte bevindingen over participatie uit vier praktijkvoorbeelden van windprojecten toe. Dat zijn: het Windpark Oostpolder (Groningen), Regioplan Flevoland (Flevoland), Samenwerking Windkracht 3 (Noord-Drenthe) en Windpark de Spinder (Tilburg). Ieke ging hierbij in op de kenmerken per project, het vervolg van het opstellen van de ontwikkelingsplannen en de conclusies tot nu toe.

Weerstand

Marc Rijnveld, UVA, gaf een korte beschouwing vanuit de conflicttheorie op het onderwerp wind op land. Hierbij werd ingegaan op hoe weerstand ontstaat, en hoe verschillende mensen uiteenlopende belangen kunnen hebben.

Verdieping in deelsessies

Vervolgens gingen de deelnemers uit elkaar voor drie verdiepende deelsessies met als keuze onderwerpen: initiatieven van onderop; natuur & wind; of ruimtelijke ontwikkeling & locatiekeuze. Bij de deelsessie ‘initiatieven van onderop’ werd bijvoorbeeld het belang van energiecoöperaties voor het creëren van draagvlak in meer detail besproken.

Vervolg

De dag werd gezellig afgesloten met een drankje. Met voor- én tegenstanders een glaasje drinken is een prima idee om de zaken na te bespreken, en zo meer wederzijds begrip te creëren. Aan het eind van de dag werd tevens geïnventariseerd wat de deelnemers aan dit seminar de komende tijd willen leren over dit onderwerp. De uitkomst hiervan werd gebruikt voor het inrichten van deze website, alsook voor mogelijke vervolgbijeenkomsten.

Presentaties

Download de presentaties