Terugblik bijeenkomst ‘Cooperaties en ontwikkelaars, van wrijving komt glans?’

Op 16 september genoten 120 deelnemers van een sfeervol, geanimeerd en interessant ‘Wind op land’-event. Een multifunctioneel wijkgebouw, gelegen in het zicht van de vier turbines van coöperatief Windpark Nijmegen-Betuwe, vormde de perfecte locatie voor de mix van inleidingen, workshops en debatten. De bijeenkomst vond plaats in het kader van twee landelijke projecten: Het Energie-Initiatief, vanuit de energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties, en de Leeromgeving draagvlak en participatie bij Wind op Land, van de NMFs samen met Natuur & Milieu.

Motto van het event: ‘coöperaties en ontwikkelaars: van wrijving komt glans?’ Gedachte hier achter: de coöperatieve beweging verdient het om steeds belangrijker te worden, maar vanwege aard en omvang vereist dat bij windenergie goede afspraken en samenwerking met professionals. Genoeg stof voor inhoudelijk stevige sessies en discussie, maar de bijeenkomst stond eveneens in het teken van ‘leren’. Met workshops op verschillende kennisniveaus werd de dag dan ook bezocht door leden van beginnende (wind)coöperaties, maar ook door ervaren coöperatiemensen, ontwikkelaars, adviseurs, ambtenaren en belangenorganisaties.

Het inhoudelijk deel van het event eindigde met een panelgesprek, aan de hand van drie stellingen: mensen die kritisch zijn over windenergie in hun leefomgeving zijn goud waard; bij het bouwen van een windpark moet het verplicht zijn om ruim te delen met de omgeving; er moet een keurmerk op de kwaliteit van energiecoöperaties komen. Het aantal opgestoken rode en groene kaarten varieerde, maar eigenlijk bleken er onder publiek en deelnemers aan het panel geen grote meningsverschillen te bestaan. De ‘cowboy’-ontwikkelaars en de echte tégenstanders van windenergie waren hier duidelijk niet vertegenwoordigd. Wel deed NMF-netwerkdirecteur een heldere oproep voor meer regie en standvastigheid van de overheid.

Vraag blijft: hoe gaan we samen zorgen dat de energieambities gerealiseerd worden met veel meer wind op land? Wordt vervolgd!

 

Bijbehorende documenten:

Programma van de dag

De openingsspeech van Faiza Oulahsen

N&M en NMFs voor Wind op Land

Workshop 2. Hoe ontwikkel je een windpark – Geert Bosch

Workshop 3. Buurtmolens realiseren met de postcoderoosregeling – Daan Grooten

Workshop 4. Grondposities en grondcontracten bij wind op land – Eelco Bots

Workshop 5. Succesvol leden werven, binden en crowdfunden – Volkert Vintges

Workshop 6. Wordt de coöperatieve beweging volwassen, óók met windenergie – Monique Sweep

Wiek-II in de Tender – Pim de Ridder

Workshop 7. Is er een optimaal traject voor realisatie van windenergie – Rob Rietveld

Workshop 8. Wind, zon en de kunst van het combineren – Simon Kamerbeek Jan Bozelie

Workshop 8. Wind, zon en de kunst van het combineren – Simon Kamerbeek Jan Bozelie 2

Workshop 8. Wind, zon en de kunst van het combineren – Simon Kamerbeek Jan Bozelie 3

Workshop 9. Een coöperatieve aanpak, van begin tot eind – Gerlach Velthoven

Cartoons