Rapport: ‘samen verder met windenergie op land’

Dit rapport is in maart 2018 gepresenteerd op Seminar 'Samen Energietransitie versnellen'.

Samen verder met Windenergie op Land

De energietransitie en de opgave die dit met zich meebrengt voor windenergieprojecten is niet alleen een technische of financiële uitdaging maar vooral een sociaal-maatschappelijke. Goed omgevingsmanagement en betrokkenheid van de omgeving in het project zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen, dan wel het versnellen, van windenergieprojecten.

Welke factoren zorgen voor goed omgevingsmanagement en meer draagvlak bij windenergieprojecten op land?

Om daar inzicht in te krijgen, analyseerden De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu, met financiering van het ministerie van Economische Zaken, vier windenergieprojecten met uiteenlopende kenmerken. Hieruit komen lessen en aanbevelingen voort voor de versnelling van de ontwikkeling van windenergieprojecten. Deze lessen en aanbevelingen zijn waardevol voor iedereen die met windenergieprojecten te maken heeft: overheden (Rijk, provincies en gemeenten), ontwikkelaars, en de omgeving (omwonenden, lokale initiatieven, natuur en landschap).

Rapport met 4 bijlagen + checklist met aanbevelingen

Klik op de afbeeldingen of buttons hieronder om de documenten te openen.

Bijlage 1: Groningen Bijlage 2: Drenthe – Emmen Bijlage 3: Flevoland Bijlage 4: Brabant