Sustainable energy strategy development in carbon-intensive jurisdiction - Adams et al (2011)

Sustainable energy strategy development in carbon-intensive jurisdiction - Adams et al (2011)

Canadees onderzoek naar twee recente beleidsprocessen op het gebied van duurzame energievoorziening in Nova Scotia. Hierbij stonden het meenemen van de, vaak uiteenlopende, meningen van belanghebbenden centraal. Met succes tot gevolg.

Download

Contested environmental policy infrastructure - Wolsink 2010

Contested environmental policy infrastructure - Wolsink 2010

Nederlandse studie naar de acceptatie van milieubeleid op het gebied van duurzame energie, water en afvalverwerking. Wat zijn de overeenkomsten tussen de conflicten die ontstaan naar aanleiding van gevoerd milieubeleid?

Download

The embedding of safety case in societal dialog and decision making - Nilsson 2007

The embedding of safety case in societal dialog and decision making - Nilsson 2007

De Zweedse Oskarshamn-zaak laat zien dat ‘het publiek’ prima kan meediscussiëren en bijdragen aan complexe discussies, in dit geval aan veiligheid rondom een nucleaire installatie.

Download

Case Study: The Oskarshamn model in Sweden 1992-2000

Case Study: The Oskarshamn model in Sweden 1992-2000

Beschrijving van het Zweedse Oskarshamn-model voor publieke participatie.

Download

Local and regional public involvement in the Swedish site selection process - Andersson (2009)

Local and regional public involvement in the Swedish site selection process - Andersson (2009)

Lokale- en regionale betrokkenheid bij het selecteren van een locatie voor nucleair afval. Oskarshamn-voorbeeldmodel, RISCOM-model met succesfactoren.

Download

Fryslan Foar de Wyn - Lessons Learned (2015)

Fryslan Foar de Wyn - Lessons Learned (2015)

Drie ‘gedoodverfde opponenten’ - de windsector, de milieu- en natuurbeweging, en verontruste burgers - besloten om elkaar niet te bestrijden, maar juist samen te werken. Zij ontwierpen een transparant proces waarin de vernieuwing en uitbreiding van het Friese windmolenbestand van onderop gestalte kreeg.

Download

‘Tussen sturen en loslaten’ (Erasmus Universiteit, 2015)

‘Tussen sturen en loslaten’ (Erasmus Universiteit, 2015)

Nederlandse masterscriptie over hoe de Nederlandse overheid het burgerinitiatief en zelforganisatie bij de realisatie van windenergieprojecten kan faciliteren, en hoe dit in praktijk werkt.

Download

Contrasting the core beliefs regarding the effective implementation of wind power - Wolsink & Breukers (2010)

Contrasting the core beliefs regarding the effective implementation of wind power - Wolsink & Breukers (2010)

Nederlandse studie naar patronen in overtuigingen van belanghebbenden bij windprojecten in Nederland, Noord-Rijn Westfalen en Engeland. Welke vorm van beleid blijkt het meest effectief?

Download

Learning from the social impacts associated with initiating a windfarm - Langbroek (2012)

Learning from the social impacts associated with initiating a windfarm - Langbroek (2012)

Nederlandse praktijkstudie naar de sociaal-maatschappelijke gevolgen van het windpark Noordoostpolder in Urk. Ondermatige betrekking van de gemeenschap, alsook weinig oor voor hun belangen leidde hier tot weerstand. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Download

Reciprocity in Windfarm Development: an applied and theoretical approach

Reciprocity in Windfarm Development: an applied and theoretical approach

In zijn masterscriptie onderzoekt Robin Vermeij (TU Delft, 2016) hoe de relatie tussen omwonenden en windparkontwikkelaars ontstaat, en hoe deze relatie procesparticipatie beïnvloedt. Goede procesparticipatie lijkt niet mogelijk zonder positieve, wederkerige persoonlijke contacten.

Download

Wederkerigheid in Windparkontwikkeling: een toegepaste en theoretische benadering

Wederkerigheid in Windparkontwikkeling: een toegepaste en theoretische benadering

Bij de planning van een nieuw windpark ervaren windparkontwikkelaars en omwonenden vaak belangenconflicten, wat het bereiken van een voor beide partijen acceptabele uitkomst soms moeilijk maakt. Het opbouwen van positieve, wederkerige persoonlijke contacten kan de kans op het bereiken van een goede uitkomst vergroten. Lees hier een samenvatting van de masterscriptie van Robin Vermeij (TU Delft, 2016).

Download de samenvatting