Over Windopland.info

De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben een leeromgeving rondom het thema ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’ opgezet. De leeromgeving bestaat uit deze website en bijeenkomsten rond het thema ‘windmolens op land’.

Windenergie en de Energietransitie

De energietransitie vraagt om een snelle omschakeling van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening. Windenergie op land speelt hierin een belangrijke rol. Om windprojecten tot een succes te maken is acceptatie van, en participatie door, de maatschappij essentieel. De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu willen daarom het draagvlak voor, en de participatie bij, windprojecten op land stimuleren. Onderdeel hiervan is het opzetten van een leeromgeving. Kern van de leeromgeving vormen de praktijkvoorbeelden: uit goede voorbeelden kunnen wij belangrijke lessen trekken voor de toekomst!

Delen van kennis en ervaring

Het doel van de leeromgeving is het verspreiden, ontwikkelen en delen van kennis en ervaring door, en voor, betrokken partijen. Op de leeromgeving zal, onder andere, actuele informatie op het gebied van wind op land te vinden zijn (denk hierbij aan: publicaties van nieuwe rapporten en aansprekende praktijkvoorbeelden). Ook zal een agenda worden opgenomen, waarop in één oogopslag alle aankomende bijeenkomsten en congressen gerelateerd aan windenergie op land te zien zullen zijn. Kern van de leeromgeving vormen de praktijkvoorbeelden.

Milieustudie

De leeromgeving is onderdeel van de milieustudie ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’. Deze milieustudie beoogt op verschillende manieren draagvlak voor, en participatie aan, wind op land projecten te bevorderen. Naast de leeromgeving worden bijvoorbeeld ook seminars georganiseerd. Op de afgelopen seminar ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’ van 3 november 2016 is deze leeromgeving al aangekondigd. Lees hier een verslag.

Wij horen graag van u

De leeromgeving wordt vraaggericht ingevuld. Hierbij is alle input welkom! Denk bijvoorbeeld aan het aanleveren van informatie, een bijdrage aan bijeenkomsten of het delen van praktijkvoorbeelden. Input leveren is mogelijk via ons contactformulier.