Sustainable energy strategy development in carbon-intensive jurisdiction - Adams et al (2011)

Sustainable energy strategy development in carbon-intensive jurisdiction - Adams et al (2011)

Canadees onderzoek naar twee recente beleidsprocessen op het gebied van duurzame energievoorziening in Nova Scotia. Hierbij stonden het meenemen van de, vaak uiteenlopende, meningen van belanghebbenden centraal. Met succes tot gevolg.

Download

Wind farm struggles in Flanders fields - Pepermans  Loots (2013)

Wind farm struggles in Flanders fields - Pepermans Loots (2013)

Vlaamse studie naar drie windparken laat zien dat de huidige aanpak onenigheid en ontevredenheid onder omwonenden in de hand werkt. Een pleidooi voor een meer democratische, inclusieve aanpak.

Download

The embedding of safety case in societal dialog and decision making - Nilsson 2007

The embedding of safety case in societal dialog and decision making - Nilsson 2007

De Zweedse Oskarshamn-zaak laat zien dat ‘het publiek’ prima kan meediscussiëren en bijdragen aan complexe discussies, in dit geval aan veiligheid rondom een nucleaire installatie.

Download

Local and regional public involvement in the Swedish site selection process - Andersson (2009)

Local and regional public involvement in the Swedish site selection process - Andersson (2009)

Lokale- en regionale betrokkenheid bij het selecteren van een locatie voor nucleair afval. Oskarshamn-voorbeeldmodel, RISCOM-model met succesfactoren.

Download

Evaluatie Windpark Houten (2015)

Evaluatie Windpark Houten (2015)

In 2001 is besloten een windpark in Houten te laten ontwikkelen. Hierbij is de verplichting opgenomen het windpark te evalueren vóór de uitwerking en realisatie van een mogelijk tweede windpark.

Download

Overzicht Initiatieven RVO

Overzicht Initiatieven RVO

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u voorbeeldprojecten met energiecoöperaties.

naar RVO.nl

Learning from the social impacts associated with initiating a windfarm - Langbroek (2012)

Learning from the social impacts associated with initiating a windfarm - Langbroek (2012)

Nederlandse praktijkstudie naar de sociaal-maatschappelijke gevolgen van het windpark Noordoostpolder in Urk. Ondermatige betrekking van de gemeenschap, alsook weinig oor voor hun belangen leidde hier tot weerstand. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Download

Contrasting the core beliefs regarding the effective implementation of wind power - Wolsink & Breukers (2010)

Contrasting the core beliefs regarding the effective implementation of wind power - Wolsink & Breukers (2010)

Nederlandse studie naar patronen in overtuigingen van belanghebbenden bij windprojecten in Nederland, Noord-Rijn Westfalen en Engeland. Welke vorm van beleid blijkt het meest effectief?

Download