Critique on persistence of the language of NIMBY - Wolsink 2006

Critique on persistence of the language of NIMBY - Wolsink 2006

Nederlands onderzoek naar lokale weerstand tegen windprojecten: studie naar de ‘not-in-my-backyard’-problematiek.

Download

Harmful self-evident truths concerning the implementation of wind power - Wolsink 2012

Harmful self-evident truths concerning the implementation of wind power - Wolsink 2012

Nederlandse studie waarbij wordt ingegaan op de algemeen heersende aanname dat alle bezwaren tegen windprojecten met de ‘not-in-my-backyard’-problematiek te verklaren zijn. Deze aanname speelt, volgens Wolsink onterecht, nog een grote rol bij beleidsmakers en ontwikkelaars.

Download

Local and regional public involvement in the Swedish site selection process - Andersson (2009)

Local and regional public involvement in the Swedish site selection process - Andersson (2009)

Lokale- en regionale betrokkenheid bij het selecteren van een locatie voor nucleair afval. Oskarshamn-voorbeeldmodel, RISCOM-model met succesfactoren.

Download

‘Wind op Bedrijventerreinen: analyse van knelpunten en oplossingen’ AnteaGroup 2016

‘Wind op Bedrijventerreinen: analyse van knelpunten en oplossingen’ AnteaGroup 2016

Deze Nederlandse studie in opdracht van RVO biedt inzicht in de mate waarop het aspect externe veiligheid belemmerend werkt voor de realisatie van windturbines op bedrijventerreinen, waar de oorzaken liggen en of er aanleiding is tot het treffen van maatregelen.

Download