Stilstandvoorziening Windturbines Eemshaven

Stilstandvoorziening Windturbines Eemshaven

De windturbines in de Eemshaven veroorzaken een groot aantal aanvarings- slachtoffers, in vergelijking met windturbines elders in Nederland. Hier kunt u meer lezen over hoe met behulp van een zogenaamde ‘stilstandvoorziening’ sterfte zoveel mogelijk beperkt wordt.

Lees meer

Vlieggedrag van de Grutto in relatie tot Windturbines

Vlieggedrag van de Grutto in relatie tot Windturbines

Voor Windmolenpark ‘den Tol’ is onderzoek verricht naar het vlieggedrag van grutto's. Hoeveel grutto’s lopen gevaar op een aanvaring met de geplande windturbines, en welke maatregelen zijn mogelijk om dit te voorkomen?

Lees meer

Windturbines en kleine zwanen

Windturbines en kleine zwanen

Één van de belangrijkste overwinteringsplaatsen voor kleine zwanen in Nederland is de Wieringermeer. Dit gebied is echter ook één van de belangrijkste gebieden in Nederland voor het opwekken van duurzame energie met windturbines. Hoe gaat dit samen?

Lees meer

Conference on Windenergie and Wildlife Impacts

Conference on Windenergie and Wildlife Impacts

Bureau Waardenburg bezocht in maart de ‘Conference on Windenergy and Wildlife Impacts’ (CWW 2015) in Berlijn.

Lees hier de belangrijkste bevindingen.

Mitigeren van Effecten van Windparken op Natuur

Mitigeren van Effecten van Windparken op Natuur

Presentatiesheets van Hein Prinsen, teamleider vogelecologie aan Bureau Waardenburg, over wat er mogelijk is om de negatieve effecten van windparken op de ecologie te verminderen.

Download

Review and Guidance on use of “shutdown-on demand” for Windturbines

Review and Guidance on use of “shutdown-on demand” for Windturbines

Publicatie uit 2015 van BirdLife International waarin de ‘stilstandvoorziening’ onder de loep genomen wordt: hoe gaat dit in zijn werk, wat weten we over de financiële consequenties van het stilzetten van windturbines om vogelsterfte te beperken en wat kunnen we leren van bestaande projecten om het beste resultaat te behalen voor zowel de ecologie, als de windenergiesector?

Download

Stilstandvoorziening Windturbines Eemshaven: mogelijkheden en consequenties

Stilstandvoorziening Windturbines Eemshaven: mogelijkheden en consequenties

In vergelijking met andere windturbines komen veel vogels in aanvaring met de windturbines in de Eemshaven. De provincie Groningen heeft Bureau Waardenburg uiteen laten zetten (1) wat de mogelijkheden zijn om het aantal vogelslachtoffers te verminderen, en (2) wat de kosten en baten hiervan zijn in zowel financiële, als ecologische zin.

Download

Effecten op Zwanen en Ganzen van het ECN Windturbine Testpark in de Wieringermeer

Effecten op Zwanen en Ganzen van het ECN Windturbine Testpark in de Wieringermeer

In 2003 heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland het ECN-testpark gebouwd in de Wieringermeer. Voorafgaand bleek uit risicoanalyses dat dit park negatieve effecten kon hebben op kleine zwanen en toendrarietganzen. Zowel voor, als na plaatsing van de windturbines zijn de aanvaringsrisico’s en is de verstoring van foeragerende vogels in kaart gebracht.

Download

Mitigating Windenergy Impacts on Wildlife: Approaches for multiple taxa

Mitigating Windenergy Impacts on Wildlife: Approaches for multiple taxa

Deze studie uit 2016 van de Texas Tech University brengt in kaart welke verschillende methoden en manieren van aanpak er zijn om negatieve effecten van windturbines op vogels en vleermuizen te beperken.

Download

The effects of Windturbines on Bat Mortality and available solutions

The effects of Windturbines on Bat Mortality and available solutions

Publicatie uit 2015 van EKOenergy, welke in kaart brengt in hoeverre windturbines van invloed zijn op vleermuispopulaties, en welke oplossingen er beschikbaar zijn om een eventuele negatieve invloed van windturbines te verminderen.

Download