Zuidenwind

Status project : 1 windmolen in exploitatie, overige windmolens in voorbereiding. Omvang project: 15-23 windmolens, van circa 4 MW.

In het kort

REScoop Limburg ontwikkelt nu, na beleidsafstemming met de Gemeenten in Midden Limburg en de Provincie Limburg, vijf  nieuwe projecten. De projecten zijn ingediend en worden beoordeeld aan de hand van de eerder opgestelde beleidskaders. Ook projectontwikkelaars dienden plannen in, soms samen met de lokale coöperatie. In de loop van juni is bekend aan welke projecten de Gemeenten planologische medewerking verlenen. Dat zullen naar verwachting altijd projecten zijn waarbij de lokale coöperaties betrokken zijn.

Wat maakt dit project bijzonder?

De opgestelde beleidskaders garanderen in het proces een actieve deelname van de lokale bevolking, en daarmee maatschappelijk draagvlak. Door de coöperatieve aanpak (samen met alle grondeigenaren en samen met de buurt) worden de windprojecten ingebed in een omgevingsontwikkeling. Daardoor transformeren de windprojecten van ‘plannen van vreemden’ tot eigen ontwikkeling van het gebied. De coöperaties zullen door de langjarige geldstroom van de exploitatie van de windturbines een actieve ondernemende rol spelen  bij de energietransitie in Midden Limburg .

Wie zijn bij dit project betrokken?

Zuidenwind  richtte samen met Weert Energie, Peel Energie en Leudal Energie de koepelcoöperatie REScoop Limburg op. REScoop Limburg ontwikkelt nu projecten en is initiatiefnemer. De vier Gemeenten: Weert Nederweert, Leudal en Peel & Maas stelden in overleg met de Provincie Limburg  eenzelfde beleid vast: maximale actieve  betrokkenheid van burgers bij ontwikkeling en exploitatie, géén grondspeculatie, windparken worden bij voorkeur coöperatief ontwikkeld, revenuen vloeien maximaal terug naar de omgeving.

Participatie in dit project:

Door lid te worden van de lokale coöperatie kunnen burgers actief mee doen, en als lid van de coöperatie ook investeren in de projecten. Omwonenden kunnen andere (duurzame-) projecten indienen . Burgers en bedrijven kunnen stroom af  nemen via de lokale coöperatie .

Meer informatie

www.rescooplimburg.nl
www.zuidenwind.org

www.weertenergie.nl
www.peelenergie.nl
www.leudalenergie.nl
http://windparkegchelseheide.nl/.

Contact

Albert Jansen; secretaris@zuidenwind.org.