Windplan Blauw

Status project: planfase Omvang project: 65 turbines, 215 MW, ca. 6,5 miljoen kWh

In het kort

Het Windplan Blauw windpark komt tot stand door een samenwerking tussen 3 verschillende windverenigingen en NUON. De 3 windverenigingen werken samen in de ontwikkelvereniging SwifterwinT. Alleen belanghebbenden in het plangebied kunnen lid worden van SwifterwinT, en daarmee participeren in de ontwikkelfase. SwifterwinT en NUON dragen de kosten van de ontwikkelingsfase met alle onderzoeken en vergunningen die daarbij horen. De Provincie Flevoland heeft vrij gedetailleerd de plaatsingslocaties van de nieuwe windturbines gedefinieerd. Daarbinnen worden nu definitieve locaties gezocht. Ook wordt er, met input van de Klankbordgroep, buiten de zoeklocaties gezocht naar eventueel benodigde alternatieve locaties, mochten er locaties of vermogen komen te vervallen (door bijvoorbeeld de hoogtebeperking van de toekomstige uitbreiding van vliegveld Lelystad). Windplan Blauw is een van de 4 RCR-projecten in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.

Wat maakt dit project bijzonder?

Het project wordt uitgevoerd volgens het ‘Opschalen en Saneren beleid’ van de Provincie Flevoland. De initiatiefnemers hebben een onafhankelijk klankbordgroep in het leven geroepen waarin diverse belangenorganisaties zitting hebben, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Wie zijn bij dit project betrokken?

  • Windvereniging SwifterwinT
  •  NUON
  • Liander
  • Gemeente Lelystad en Gemeente Dronten
  • Waterschap Zuiderzeeland
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Provincie Flevoland

Participatie in dit project

Bewoners van het plangebied kunnen risicodragend participeren in de ontwikkelfase van het project. Op termijn zullen de bewoners en bedrijven van de omringende woonkernen (Lelystad, Swifterbant en Dronten) ook mee kunnen doen in de exploitatiefase.

Contactgegevens

R.A. Atkins
Sr. beleidsmedewerker (op vrijdag afwezig)
r.atkins@nmfflevoland.nl

Natuur en Milieufederatie Flevoland
Botter 11-47
8232 JS Lelystad
tel.: (0320) 25 35 05
www.nmfflevoland.nl

Meer informatie? 

Meer informatie kunt u lezen op: http://www.windplanblauw.nl

Onderzoeken

In ons kenniscentrum kunt u onderzoeken over windmolenprojecten in de praktijk downloaden.