Windmolens A16

Status project: voorbereiding milieu effect rapportage Omvang project: minimaal 100 MW

In het kort

In 2011 hebben 19 West-Brabantse gemeenten een bod gedaan aan de provincie Noord- Brabant om 200+ MW windmolens in West-Brabant te realiseren, waarvan minimaal 100 MW langs de A16. Afhankelijk van het opgestelde vermogen per windmolen spreken we hier over 25 tot 40 windmolens. Het zoekgebied is afgebakend tot ca. 1 km zone aan weerszijden van de A16 vanaf de Moerdijkbrug (Hollands Diep) tot aan de grens bij Hazeldonk (Zundert). De NRD- fase (NRD staat voor: ‘notitie reikwijdte en detailniveau’) is achter de rug. Medio april start de MER-fase (MER voor: ‘milieu effect rapportage’). Op dit moment wordt gewerkt met 24 opstellingsvarianten die teruggebracht worden naar 8-12 varianten, die in de MER beoordeeld worden. Voor het ‘trechteren’ van het proces wordt intensief overlegd met de omgeving, tussen gemeenten en provincie.

Wat maakt dit project bijzonder?

De mogelijkheid dat 25% van de windmolens in lokaal eigendom geëxploiteerd kunnen worden, waarmee voor ongeveer 18.000-24.000 huishoudens groene stroom geproduceerd kan worden. Bij de uitwerking van het geheel wordt het principe van de ‘dorpsmolens’ gehanteerd: het hele ‘dorp’ moet mee kunnen doen, en van de voordelen kunnen genieten. De directe omgeving heeft voorrang. Hierbij is de windmolens zien als middel om de energietransitie lokaal aan te jagen nog een uitdaging. Al snel worden de windmolens ‘slechts’ als een belegging gezien, zeker als de noodzaak tot omschakeling van fossiele bron naar hernieuwbare energiebron nog niet algemeen is geaccepteerd.

Wie zijn bij dit project betrokken?

  • Gemeenten: Zundert, Breda, Drimmelen en Moerdijk
  • Provincie Noord-Brabant
  • 16-18 ontwikkelaars, die zich gemeld hebben met grondposities.
  • Via een lokaal energie akkoord worden op dit moment de omliggende kernen/dorpen en bewonersgroepen betrokken.
  • Diverse energie coöperaties en initiatieven per gemeente

Participatie in dit project

De vier gemeenten en de provincie hebben de ontwikkelaars in het gebied gevraagd minimaal 25% van de te bouwen windmolens in volledig eigendom te gunnen aan de lokale gemeenschap, zodat de windmolens langs de A16 ook een middel voor de inwoners, bedrijven en andere organisaties in de vier gemeenten worden om mee te kunnen doen met de energietransitie en tegelijk rijkere mogelijkheden te hebben een balans te vinden tussen lasten en lusten.

Meer informatie

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/windenergie-a16.aspx

Voor contact

Martijn Messing: martijn@netnl.nl