Windenergie Emmen

Status project: planfase Omvang project 95,5 MW

In het kort

Samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en de Natuur- en Milieu Federatie Drenthe (NMFD), als entiteit ‘Windkracht 3 Emmen’: een traject waar heel veel is geïnvesteerd in gebiedsproces voor draagvlak omwonenden. In het proces zijn de ontwikkelaars uitgedaagd om maatschappelijk te ontwerpen. Mede op basis van een omgevingsovereenkomst (als voorloper van de nieuwe ‘gedragscodes’) wordt het vervolg op de dialoog nu vormgegeven in drie windprojecten. Druk vanuit de Provincie en het Rijk speelt een rol in deze casus. Ook natuur- landschapsbelangen spelen hier een rol.

Wat maakt dit project bijzonder?

Een Gemeente die eigenlijk geen windenergie wil, maar toch zo goed mogelijk probeert er invulling aan te geven. Een Provincie die onder tijdsdruk staat met het behalen van een opgelegde doelstelling.

Wie zijn hierbij betrokken?

  • NLVOW
  • Natuur- en Milieufederatie Drenthe
  • Gemeente Emmen
  • ROM 3D (adviesbureau)
  • Deskundigen
  • Projectontwikkelaars
  • Provincie Drenthe
  • Bestuurders
  • Omwonenden
  • De Windvogel (De Windvogel is een coöperatieve vereniging van mensen die gezamenlijk duurzame (wind)energie produceren).

Participatie in dit project

Dat is nog niet bekend, maar er wordt gekeken naar een dorpsmolen, in samenwerking met vereniging de Windvogel.

Contactgegevens

Michiel Mulder
Projectleider Veenergie
Tel: 0592-311150/ 06-11058651
m.mulder@nmfdrenthe.nl

Natuur en Milieufederatie Drenthe
Hertenkamp 6
9401 HL Assen

Meer informatie? Meer informatie kunt u lezen op de website: http://www.windkracht3.nl