Doarpsmune Reduzum

Status project: Oude molen sinds 1995 in exploitatie, nieuwe molen wacht op toestemming van provincie

In het kort

In 1995 besloten de inwoners van Reduzum een dorpsmolen aan te schaffen. Daartoe hebben ze 225.000 gulden aan de stichting geleend. Mede daardoor en een subsidie is een molen van 225 KW gerealiseerd. Na afbetaling van de geleende gelden en de rente, is de opbrengst besteed aan diverse duurzame projecten in de drie dorpen, en het bevorderen van het duurzaam bewust handelen en saamhorigheid van de dorpsbewoners. Zo zijn er zonnepanelen op een schoolgebouw, gymzaal en sportkantine geplaatst, en worden de dorpsbewoners begeleid bij hun aankoop van zonnepanelen, HR-ketels en warmtepompen.

Wat maakt dit project bijzonder?

Het is een project voor en door de dorpsbewoners. De opbrengst wordt besteed aan diverse duurzame projecten in de drie dorpen. Daarnaast heeft de molen zeker een bijdrage geleverd aan het duurzaamheidsbesef in Reduzum maar ook als deel van het geheel aan het saamhorigheidsgevoel van Reduzum. “Us mune” is zonder te overdrijven toch wel “us mune”. Reduzum werkt op veel terreinen met zelfwerkzaamheid en volgens eigen 10-jarenplannen (masterplan). Uiteraard ontkomt ook Reduzum niet aan veranderende tijden, maar kan haar levendigheid middels zelfwerkzaamheid op peil houden.

Wie zijn bij dit project betrokken?

  • De inwoners van Reduzum, Friens en Idaerd
  • Het bestuur van Stichting Doarpsmune Reduzum wordt door de vereniging van Dorpsbelang aangesteld

Participatie in dit project

Het is een project voor en door de dorpsbewoners. Leden kent een stichting niet. In het streven naar de nieuwe molen hebben de dorpsbewoners certificaten aangeboden, die jaarlijks rente geven en na 10 jaar worden afgelost. De stichting verantwoordt zich door eenmaal per jaar een mondeling verslag te geven op de dorpsvergadering van plaatselijk belang, in de maandelijkse uitgave van de dorpskrant en op zowel de eigen site als de dorpssite, en natuurlijk “op straat” omdat een ieder het bestuur kent en weet dat men vragen kan stellen over “Ûs mune” (‘onze molen’ zoals de dorpsbewoners zeggen).

Meer informatie

www.dorpsmolen-reduzum.nl (en www.reduzum.com)

Voor contact

info@dorpsmolen-reduzum.nl