De Windcentrale

Status project: Op dit moment zijn er ruim 15.000 Winddelers in 10 coöperaties. Komende jaren wil de Windcentrale groeien in het aantal Winddelers, en ook lokale Winddelen in nieuwe windparken en dorpsmolens mogelijk maken. Omvang project: 10 windmolens verspreid over Nederland, in totaal 14,9 MW.

In het kort:

Via de Windcentrale kunnen burgers samen eigenaar worden van een windmolen, en zo voordelig hun eigen stroom opwekken. Duizenden bewoners en/of bedrijven uit de omgeving van de windmolens worden via Winddelen samen eigenaar van hun eigen lokale ‘dorpsmolen’ waarbij de stroom verdeeld wordt onder de eigenaren. Alle geproduceerde stroom wordt afgetrokken van de energierekeningen van de deelnemers. Het rendement van de windmolens komt daarmee ten goede van de lokale burgers en bedrijven. Dit creëert betrokkenheid van de omgeving, draagt bij aan breed draagvlak en creëert een financieel voordeel voor de deelnemers.

De Windcentrale is opgericht in 2010 met als doel om de energietransitie te versnellen en het draagvlak voor windenergie te vergroten. Sinds de start zijn er in totaal 10 windmolens in eigendom van 15.000 huishoudens gekomen via De Windcentrale. De namen van de windmolens zijn: De Grote Geert, De Jonge Held, Het Rode Hert, De Witte Juffer, De Ranke Zwaan, De Bonte Hen, De Trouwe Wachter, De Blauwe Reiger, De Vier Winden, De Boerenzwaluw. De nieuwste molen is in mei 2016 gekocht. De
Windcentrale wil op
termijn zo een forse impact hebben op de verduurzaming van de Nederlandse energieopwekking, en laten zien hoe dat eenvoudiger én voordeliger kan.

Wat maakt dit project bijzonder?

Winddelen is een gemakkelijk, flexibel en voordelig burgerparticipatiemodel voor windenergie. Via de Windcentrale kan iedereen mede-eigenaar worden van een windmolen en zelf z’n eigen groene stroom opwekken. Dat is ook mogelijk voor lokale dorpsmolens, door Winddelen met voorrang en korting aan te bieden aan omwonenden en/of omliggende dorpen. Doordat de coöperatie de windmolen zelf in eigendom heeft en exploiteert, wordt de stroom opgewekt tegen een vaste prijs. De stroom die de Winddelers met hun eigen windmolen produceren, hoeft dus niet meer ingekocht te worden bij de energieleverancier. Hoe meer Winddelen je hebt, des te minder stroom je nog moet bijkopen. Omdat de kosten van Winddelen vooraf vaststaan, heb je tijdens de jarenlange levensduur van de windmolen geen last van wisselende energieprijzen. Bovendien blijven de stroom en de winsten van de windmolens op deze wijze lokaal, bij de Winddelers.

De Windcentrale richt zich in toenemende mate op het creëren van (lokaal) draagvlak voor windenergie bij de ontwikkeling van nieuwe windparken, om zo de transitie richting een duurzame energievoorziening mogelijk te maken.

Wie zijn bij dit project betrokken?

De Winddelers zijn de eigenaren van de Winddelen, de leden van de coöperatie, en daarmee volledig eigenaar van de windmolen. De Windcentrale faciliteert de oprichting en beheer van de coöperatie. De Windcentrale regelt alles wat te maken heeft met de Winddelen en heeft een helpdesk voor alle vragen over Winddelen. De Windcentrale heeft voor de coöperaties alle noodzakelijke contracten afgesloten met externe
partijen, bijvoorbeeld voor verzekeringen en onderhoud van de windmolen. De Windcentrale werkt samen met Greenchoice om de stroom die de windmolen produceert bij alle Winddelers thuis af te leveren.

Participatie in dit project?

De Windcentrale splitst een windmolen in duizenden stukjes: Winddelen. Particulieren en bedrijven kunnen Winddelen kopen, en worden daarmee lid van de coöperatie en gezamenlijk volledig eigenaar van de windmolen. Daarmee hebben ze recht op een deel van de stroom die de windmolen opwekt. Er wordt dus geen geld uitgekeerd, maar stroom. Die groene stroom wordt via energieleverancier Greenchoice direct verrekend op de stroomnota van de eigenaren. Via de app kan iedereen live de stroomproductie van hun eigen windmolen bekijken. Greenchoice (of een andere leverancier) verdient dus niet meer op de levering van die stroom. Dat levert de deelnemers gegarandeerd groene stroom, een vaste prijs en financieel voordeel op. Zo is het goedkoper om je eigen groene stroom op te wekken dan het af te nemen van een traditionele stroomleverancier.

Contactgegevens

Meer info: