Green Deal vervolgbijeenkomst 11 april 2017

Dinsdag 11 april kwamen we bijeen voor het vervolg op de Green Deal startbijeenkomst van 16 maart. Mathijs Nijboer, directeur van Natuur & Milieu federatie Overijssel opent de bijeenkomst met de constatering dat er naast vertrouwde gezichten van de vorige keer, er ook veel nieuwkomers zijn in dit traject[1]. Deze partijen zijn goed voor nieuwe inzichten en input.

Geodata

De bijeenkomst wordt afgetrapt door Joost Spanjer, VolkerWessels, met een inspirerende presentatie over locatiekeuze voor duurzame energieprojecten op basis van geodata. Door middel van beschikbare geodata worden voorspelmodellen opgesteld, waarmee een gefundeerde mening over de geschiktheid van iedere buurt in Nederland voor een duurzaam energieproject kan worden gevormd. Met deze geodata heb je, bijvoorbeeld, zicht op waar de kans op (georganiseerde) weerstand groter is dan gemiddeld.

Aanscherpen

Doel van deze vervolgbijeenkomst is om de eerste versie van de Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten met elkaar door te lopen, het eens te worden over de onderliggende overwegingen en zodoende te komen tot een aangescherpte tekst. Een greep uit de zaken die besproken zijn: het vaststellen gezamenlijke overwegingen en doelstellingen, waarborging van de continuïteit en afbakening van het begrip ‘participatie’.

Overwegingen en doelstellingen

Deze bijeenkomst is het vaststellen van gezamenlijke overwegingen en doelstellingen een belangrijk punt op de agenda. Doordat er zoveel partijen bij deze Green Deal betrokken zijn, is het belangrijk dat hier ruim de tijd voor genomen wordt: de basis moet goed zijn.

Continuïteit

Een belangrijke vraag met betrekking tot deze Green Deal is: hoe kan de continuïteit gewaarborgd worden, ook na afloop? Inzet is dat goede participatie afspraken standaard in Nederland worden. Tevens speelt hier de positionering van de Green Deal ten opzichte van andere instrumenten, en het belang om ‘één taal te spreken’ mee.

Participatie

Het doel van deze Green Deal is ‘vroege en volwaardige participatie’. Hoe wordt hier precies invulling aangegeven? Ziet participatie bijvoorbeeld op vroegtijdige informatievoorziening, vroegtijdige betrokkenheid of vroegtijdige participatie (financieel)? De crux zit vaak in het voortraject. Definiëring en afbakening is daarom belangrijk, zeker omdat het proces vaak niet lineair is. Het is daarom belangrijk om goed inzichtelijk te hebben vanaf wanneer de afspraken in de Green Deal gelden. Het is ook goed om in het achterhoofd te houden dat participatie niet ‘het gouden ei’ is: het is (helaas) geen garantie voor een geslaagd project. Essentieel is daarom goed verwachtingsmanagement over en weer.

Vervolg

Het was wederom een interessante middag met constructieve bijdragen vanuit de deelnemers, die nieuwe inzichten opleverde om verder te werken aan de Green Deal tekst. De volgende bijeenkomst vindt 9 mei plaats. Meer informatie volgt.

Download de presentatie

[1] Aanwezig waren: Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur & Milieu, IPO, VNG, NWEA, NLVOW, Natuurmonumenten, NVDE, Platform Geothermie, Holland Solar, NVB, NMF, Natuur&Milieu. Verhinderd, maar wel aangehaakt zijn: ODE Decentraal, LTO, Netbeheer, Energie Nederland, RVO, Energie Nederland, UvW, RECRON.