Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten. De informatie op deze site is niet uitputtend.

Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat je verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen via ons contactformulier.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die Natuur & Milieu en de Natuur & Milieufederaties ontvangen naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door Natuur & Milieu en de Natuur & Milieufederaties gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

Natuur & Milieu en de Natuur & Milieufederaties behouden zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging. In geen enkel geval zijn Natuur & Milieu en de Natuur & Milieufederaties aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.