Bijeenkomst: Wind op Land; Briljante mislukkingen

’Wat kunnen we leren van niet gerealiseerde windprojecten’

Bijeenkomst: Wind op Land; Briljante mislukkingen

’Wat kunnen we leren van niet gerealiseerde windprojecten’

Windprojecten worden over het algemeen gerealiseerd onder moeilijke en vooral verschillende omstandigheden. Initiatiefnemers en beleidsruimte  vanuit gemeenten  zijn in iedere situatie weer anders. Ook provincies voeren hun specifieke windbeleid. Dit zorgt ervoor dat er niet één gouden formule is om succesvol te komen tot het realiseren van windprojecten. Het gaat nog te vaak fout, ook wanneer initiatiefnemers zelf ervan overtuigd zijn een zorgvuldig (participatie-)proces gevoerd te hebben.

Wat kunnen we van deze mislukte initiatieven leren? Vaak vertellen geslaagde initiatieven graag over hun weg naar succes en worden daar lessen uit getrokken. Op deze dag gaan wij in op een aantal minder succesvolle projecten. Waar liepen initiatiefnemers tegenaan en wat zouden zij een volgende keer anders doen? Deze bijeenkomst is onderdeel van de leeromgeving windopland.info: hét kennisplatform voor draagvlak en participatie bij Wind op Land.

Wanneer:          

Woensdag 22 november, 13.30 – 17.00 uur.

Locatie:              

Schouwburg Odeon, Blijmarkt 25 te Zwolle

Programma

13.30     Ontvangst

14.00     Welkomstwoord door dagvoorzitter Matthijs Nijboer

14.10 Introductie met drie inleidingen.

Deze inleiders vertellen over niet succesvolle projecten en de (f)actoren die daar een rol bij hebben gespeeld.

  1. Hellendoorn – Wilma Paalman. Initiatief voor windmolens in de gemeente Hellendoorn. Wilma is betrokken geweest bij een lokaal initiatief wat uiteindelijk niet van de grond is gekomen. Welke lessen zijn er geleerd?
  2. Beuningen –  In Beuningen kwam een eerdere poging voor windmolens niet van de grond. Het verzet was te groot. Nu is er opnieuw initiatief en de houding van de omgeving is nu positief. Alex de Meijer van de Gelderse Milieufederatie licht toe wat er eerder niet goed ging, en nu wel. Welke interventie is hiervoor gepleegd?
  3. Friesland – Project Hiddem Houw; op de kop van de Afsluitdijk zijn plannen voor ongeveer 9 windmolens (42 MW). Eerder sneuvelde het breed gedragen plan voor molens in Friesland (zie documentaire ‘De Onderstroom’), maar welke lessen zijn daaruit geleerd en worden deze toegepast?

15.15     Korte pauze

15:30     Zaalgesprek & paneldiscussie

Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de rol van initiatiefnemers, omwonenden, gemeentelijke politiek en zaken als de berichtgeving in de media. Welke inzet vergt dit alles van de initiatiefnemer? Wij hebben een journalist bereid gevonden om een reflectie op de communicatie rondom initiatieven te geven.

16.15     Plenaire reflectie en afsluiting olv Matthijs Nijboer

16.30     Borrel

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en te doen op 22 november!

Aanmelden via info@natuurenmilieuoverijssel.nl