Bijeenkomst: Praktijkvoorbeelden Wind op Land

Op donderdag 20 april 2017 organiseren wij de bijeenkomst ‘Benen op tafel, voeten in de klei, windprojecten in de praktijk’. Komt u ook? Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Leuk hoor, al die handleidingen en ‘tools’ voor windinitiatieven. Maar wat komt er nou allemaal écht kijken bij de realisatie van een windturbine of windpark in ons dichtbevolkte landje? Hoe krijg je de omgeving in de meewerkstand, en hoe kun je omspringen met de weerbarstige realiteit van bestaande regels en lokale belangen? En wat is er, naast inhoudelijke kennis, in de praktijk voor nodig om van een windproject een lokaal succes te maken?

Om u bij die vraagstukken een gevoel te geven, verzorgen de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu op donderdag 20 april de bijeenkomst ‘Praktijkvoorbeelden Wind op Land’. Casuïstiek staat daarbij centraal: ingewijden van drie verschillende windinitiatieven in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg staan uitgebreid stil bij hun eigen ervaringen met het realiseren van een windpark. Daarbij dagen we u uit om in de interactieve parallelsessies zoveel mogelijk mee te denken: welke dilemma’s komen we tegen in onze eigen ontwikkelprocessen, en welke succesfactoren?

Wanneer:           Donderdag 20 april, 13.30 – 18.00 uur
Locatie:               Mengfabriek, Tramkade 26, 5211 VB ’s-Hertogenbosch (op loopafstand van station Den Bosch)

Programma

13.30                     Ontvangst
14.00                     Welkomstwoord door dagvoorzitter Ieke Benschop

  • Introductie casussen:
  1. Green Deal ‘Windenergie A16-Zone’. Martijn Messing (kwartiermaker) vertelt over het project langs de A16 in Brabant, waar de provincie het initiatief neemt om minimaal 100MW windenergie te realiseren. Bijzonder in dit proces is een Green Deal waarin alle mogelijke ontwikkelaars zich committeren aan een set minimale sociale randvoorwaarden.
  1. De Coöperwiek van Zuidenwind. In deze casus neemt Albert Jansen (REScoop Limburg) u mee naar Limburg, waar coöperatie Zuidenwind zich inzet voor de realisatie van windturbines die nadrukkelijk ‘van, voor en door’ de lokale gemeenschap bestaan.
  2. Grootschalige windenergie op Goeree-Overflakkee. Beleidsmediator Marc Rijnveld levert vanuit zijn betrokkenheid een beschouwing van een planvormingsproces in Zuid-Holland, waar naast diverse lokale belangen ook windenergie een plek zal krijgen in de herinrichting van een groot gebied.

14.55                     Korte pauze
15.10                     Praktijksessies
15.10                     Ronde 1 – keuze uit de drie sessies
15.55                     Ronde 2 – keuze uit de drie sessies
16.40                     Plenaire reflectie en afsluiting
17.00                     Borrel

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en te doen op 20 april! Aanmelden kan hier.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de nieuwe leeromgeving windopland.info: hét kennisplatform voor draagvlak en participatie bij Wind op Land. Naast een groot aanbod van kennis over windenergie, kunt u zich hier binnenkort ook verder inlezen op de drie casussen. Graag willen we u vragen om alvast na te denken over specifieke vragen bij de drie casussen. U kunt deze eventueel al meesturen via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmelden

logo-nmfLogo Natuur en Milieu