Bijeenkomst: de businesscase van windenergie

Op 24 oktober wordt een Wind op Land bijeenkomst georganiseerd in Utrecht met als thema: de businesscase van windenergie. De speciale deelsessie is een onderdeel van de Najaarsbijeenkomst van U-Thuis, een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de regio Utrecht.

Windontwikkeling. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten komen idealiter de gemeenschap ten goede. En dat kán ook. Zowel gemeenten als inwoners en lokale bedrijven kunnen veel meer (financieel) profiteren van windenergie dan tot nu toe gebeurt en/of bekend is bij betrokkenen.

Zo kunnen gemeenten als ze het slim spelen hun voorinvestering (zoals een goed gevoerd proces met belanghebbenden, beleidsvorming en het laten uitvoeren van de nodige onderzoeken) – deels – terugverdienen middels de inkomsten uit leges en WOZ-belastingen van de gerealiseerde windturbines.

Bewoners en bedrijven die zich organiseren (bijvoorbeeld in een energiecoöperatie) kunnen ook op verschillende manieren meeverdienen aan windenergie. Indien zij er risicodragend ingaan (dus mee ontwikkelen) levert dit het meest op. Maar ook als je mede-eigenaar wordt van molens, kan er een interessant potje geld ontstaan om individueel en/of collectief te benutten.

Vindt u dit een interessant onderwerp en wilt u er graag meer over horen? Kom dan naar de bijeenkomst ‘De businesscase van windenergie’, op dinsdag 24 oktober in het provinciehuis te Utrecht. Adviesbureau Bosch & Van Rijn weet van de hoed en de rand en neemt u daar graag mee in de kansen die er liggen.

Wanneer: Dinsdag 24 oktober, 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht
Programma en aanmelden: Via deze link

Deze bijeenkomst is onderdeel van de leeromgeving windopland.info – hét kennisplatform voor draagvlak en participatie bij Wind op Land. De speciale deelsessie is een onderdeel van de Najaarsbijeenkomst van U-Thuis, een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de regio Utrecht.