Lancering Leeromgeving Wind op Land

De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben een leeromgeving rondom het thema ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’ opgezet.

Delen van kennis en ervaring

Het doel van de leeromgeving is het verspreiden, ontwikkelen en delen van kennis en ervaring door, en voor, betrokken partijen. Op de leeromgeving zal, onder andere, actuele informatie op het gebied van wind op land te vinden zijn (denk hierbij aan: publicaties van nieuwe rapporten en aansprekende praktijkvoorbeelden). Ook zal een agenda worden opgenomen, waarop in één oogopslag alle aankomende bijeenkomsten en congressen gerelateerd aan windenergie op land te zien zullen zijn. Kern van de leeromgeving vormen de praktijkvoorbeelden.

Milieustudie

De leeromgeving is onderdeel van de milieustudie ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’. Deze milieustudie beoogt op verschillende manieren draagvlak voor, en participatie aan, wind op land projecten te bevorderen. Naast de leeromgeving worden bijvoorbeeld ook seminars georganiseerd. Op de afgelopen seminar ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’ van 3 november 2016 is deze leeromgeving al aangekondigd. Lees hier een verslag.

We horen graag uw ideeën

De website zal de komende periode gevuld worden met relevante content. De website wordt vraaggericht ingevuld. Hiertoe zijn suggesties, tips en andere input van harte welkom! Dit is mogelijk via  ons contactformulier.